tama tama tama tama 変愚蛮怒 Hengband tama tama tama tama

変愚蛮怒 スコア カスタム検索

※部分一致のみ、「勝利の後引退」は'ripe'、「勝利の後切腹」は'Seppuku'と入力